Instrumenty Polskiego Związku Głuchych skierowane do pilotażu

Szanowni Państwo!
Polski Związek Głuchych prowadzi pilotaż następujących instrumentów:
a)    Kompensacja i Dostęp – rozwiązanie mające na celu uniezależnienie otrzymywania renty socjalnej od wynagrodzenia za pracę oraz umożliwiające dostęp do dofinansowań w zakresie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób pracujących, których dochody z pracy do tej pory uniemożliwiały skorzystanie z takiego wsparcia. Pilotaż instrumentu będzie miał charakter ekspercki. Działania będą opierać się na prowadzeniu w czasie trwania projektu analiz, badań, prac eksperckich.
b)    Moje dostępne miejsce pracy – instrument mający na celu dostosowanie miejsca pracy osoby z niepełnosprawnością do jej indywidualnych potrzeb poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu, urządzeń, oprogramowania, technologii asystujących i kompensacyjnych, w celu indywidualnego wyposażenia stanowiska pracy. Przedmiotem dofinansowania może być indywidualnie dopasowany sprzęt zwiększający efektywność wykonywania pracy przez daną osobę, posiadający następujące cechy: 
•    indywidualne dopasowanie do potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością, 
•    możliwość wykorzystania na różnych stanowiskach pracy u tego samego lub różnych pracodawców, 
•    możliwość łatwego przeniesienia z jednego na inne miejsce pracy w obrębie jednego lub różnych pracodawców, 
•    wspierający mobilność i elastyczność danej osoby na rynku pracy.
c)    Bon na start – instrument mający na celu wspieranie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu. Nowo zatrudniona osoba za podjęcie zatrudnienia oraz jego utrzymanie, otrzyma dodatek motywacyjny w postaci bonu, który będzie przyznawany w odpowiednich cyklach i kwotach. „Bon na start” posiada następujące cechy: 
•    stanowi indywidualne wsparcie (osoba uprawniona w całości decyduje o wydatkowaniu świadczenia),
•    wspiera mobilność i elastyczności danej osoby na rynku pracy,
•    Bon przyznawany jest w odpowiednich cyklach i kwotach zgodnie z wybranym wariantem. 
d)    Centrum Komunikacji – instrument mający na celu wsparcie aktywności zawodowej osoby z niepełnosprawnością komunikującej się w językiem migowym. Główne zadanie instrumentu to zapewnienie pełnej dostępności komunikacyjnej na rynku pracy w trakcie podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej, w tym podczas zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Centrum Komunikacji umożliwi komunikację w czasie rzeczywistym i będzie oferowało następujące usługi:
•    Usługę tłumacza polskiego języka migowego- online – do 30 minut.
•    Usługę tłumacza polskiego języka migowego- online – od 30 minut do 4 godzin.
•    Usługę tłumaczenia dokumentów.

Wkrótce rozpoczniemy nabór Uczestników do instrumentu „Bon na start” i „Moje dostępne miejsce pracy”. Prosimy śledzić stronę www.wlaczeniewylaczonych.pl oraz www.pzg.org.pl
Serdecznie zapraszamy!