Briefing prasowy projektu

W dniu 07 czerwca 2022 r. w Ministerstwie  Rodziny i Polityki Społecznej odbył się briefing prasowy projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.  Celem jest przygotowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, umożliwienie im wejście na rynek pracy i pozostanie na nim.
Każdy z partnerów przedstawił podczas briefingu informacje o testowanych instrumentów.
Polski Związek Głuchych testuje Centrum komunikacji, pozwalające na uzyskanie informacji z rynku pracy za pośrednictwem tłumacza języka migowego oraz Bon na start – doraźny dodatek motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością, które znalazły pracę.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce rozszerzyć doradztwo zawodowe dla zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, przygotowała projekt Bonu za włączenie i gwarancję zatrudnienia, służącą zatrzymaniu pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub gdy ona się pogłębiła.
Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” chce wspierać te osoby z niepełnosprawnościami, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, m.in. przez dostępne i elastyczne dotacje i wykorzystanie w tym celu asystencji osobistej. Inkubator przedsiębiorczości ma łączyć wyższe instytucje i środowiska mogące pomagać w uruchamianiu takiej działalności.

(źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wlaczenie-wylaczonych)
 

Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych