Konsultacje

Tytuł konsultacji Kategoria Data zakończenia Organizator
Raport dotyczący krajowych rozwiązań prawnych odnoszących się do potrzeb pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne- opracowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Raport dotyczący krajowych rozwiązań prawnych odnoszących się do potrzeb osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą - opracowany przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Działalność gospodarcza Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Raport dotyczący krajowych rozwiązań prawnych odnoszących się do potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych - opracowany przez Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Osoby z niepełnosprawnościami Polski Związek Głuchych
Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie potrzeb pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - opracowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Pracodawcy Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – opracowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Działalność gospodarcza Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia opracowany przez Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Osoby z niepełnosprawnościami Polski Związek Głuchych