Zapraszamy do udziału w badaniu w ramach projektu WW

Dodane przez PZG - czw., 20/07/2023 - 13:37
Grafika ozdobna

Polski Związek Głuchych zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym w ramach projektu „Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” dotyczącym Systemu Centrum Komunikacji - wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

 

Termin: 26.07.2023 r. środa, w godz. 14:00-20:00


Miejsce: Warszawa


Polski Związek Głuchych przewiduje gratyfikację dla osób, które zostaną zaproszone do badania i wezmą aktywny udział w testowaniu aplikacji Centrum komunikacji.


Grupa docelowa
Badanie skierowane jest do osób głuchych i słabosłyszących komunikujących się 
w polskim języku migowym pracujących bądź poszukujących pracy.


Cele badania
•    testowanie funkcjonowania aplikacji System Centrum Komunikacji
•    identyfikacja trudności i problemów związanych z obsługą aplikacji

Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Organizator badania dokona weryfikacji zgłoszeń. W celu zapewnienia różnorodnej grupy badanych, tylko część osób zostanie zaproszona mailowo na badanie.


Na zgłoszenia czekamy do 24.07.2023 r. poniedziałek do godz. 17:00
 

 


Source URL: https://wlaczeniewylaczonych.pl/node/748