REGULAMIN PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ PROJEKTU „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

1. DEFINICJE

Video file

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

Video file

 

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ

Video file

 

4. REJESTRACJA, PRYWATNOŚĆ, DANE I DANE OSOBOWE

Video file

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Video file

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Video file

 

7. REKLAMACJE

Video file

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Video file