Propozycje modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Podsumowanie konsultacji środowiskowych - instrumenty wybrane do pilotażu. Raport końcowy uwzględniający decyzję z posiedzenia Komitetu Sterującego.