Zapraszamy na Konsultacje Społeczne

Czy jesteś zainteresowany sytuacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?
Chcesz mieć wpływ na  kształt nowych instrumentów rynku pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, które realnie poprawią ich sytuację zawodową?   

Jeśli tak, to weź udział w konsultacjach społecznych!

Twój głos jest dla nas bardzo ważny!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych prowadzonych w ramach  Projektu” Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19 realizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Organizator konsultacji: Polski Związek Głuchych 

Konsultacje dotyczyć będą  instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami opracowanych przez Polski Związek Głuchych, są to:

1. Kompensacja i dostęp
2. Moje dostępne miejsce pracy

3. Bon na start

4. Centrum komunikacji

Terminy i miejsca  konsultacji:

12.09.2023r. – Warszawa,
Airport Hotel Okęcie

ul. Komitetu Obrony Robotników 24
(dawniej ul. 17 Stycznia)
02-148 Warszawa
www.airporthotel.pl 


13.09.2023r. – Kraków
Conrad Comfort
ul. J. Conrada 29 A
31-357 Kraków
www.conradcomfort.pl


19.09.2023r. – Gdańsk
Hotel Zatoka
ul. Trakt Św. Wojciecha 149
80-017 Gdańsk
www.hotel-zatoka.pl


21.09.2023r. – Wrocław
Q Hotel Plus
ul. Zaolziańska 2
53-334 Wrocław
www.qhotels.pl

Czas trwania konsultacji godz.8.30-15.00

Poniżej link do rejestracji dla uczestników:

Formularz rejestracyjny 

Celem naszych konsultacji jest aktywna analiza instrumentów zaproponowanych przez Polski Związek Głuchych, wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, Przygotowane w ramach projektu rozwiązania to kompleksowa propozycja wdrożenia  do systemu rehabilitacji zawodowej nowych  lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Rezultatem konsultacji będzie wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

Każdy głos oddany podczas konsultacji  zostanie uwzględniony podczas  dalszych prac związanych z wprowadzeniem wybranych rozwiązań do porządku prawnego.

Tym samym pragniemy  zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszych spotkaniach.

Zależy nam na szerokiej opinii, czyli udziale:

- osób z różnymi niepełnosprawnościami,
- opiekunów osób z niepełnosprawnościami,

- pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych

- przedstawicieli instytucji publicznych

Konsultacje rozpoczynają się o godzinie 9:00 Prosimy o wcześniejsze przybycie celem zarejestrowania się na spotkanie.

Zapewniamy posiłki i napoje oraz voucher o wartości 100pln dla każdego uczestnika!

Agenda spotkania: