Konsultacje społeczne instrumentów

Szanowni Państwo!


W styczniu ruszyły konsultacje społeczne instrumentów: 


a.    wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności. 
Instrumenty dostępne pod adresem:

http://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/673-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

b.    wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową.
Instrumenty dostępne pod adresem:

http://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/671-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

c.    wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.
Instrumenty dostępne pod adresem:

http://wlaczeniewylaczonych.pl/konsultacje/672-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych-instrumentow-w

W ramach konsultacji zapraszamy do udziału w warsztatach stacjonarnych lub on-line organizowanych przez partnerów projektu. Zaproponowane rozwiązania konsultować można również za pośrednictwem platformy. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poszczególnych zakładkach na platformie wlaczeniewylaczonych.pl.


Zachęcamy Państwa do włączenia się w konsultacje, każdy głos i każda opinia jest dla nas bardzo ważna!