Briefing prasowy projektu

W dniu 07 czerwca 2022 r. w Ministerstwie  Rodziny i Polityki Społecznej odbył się briefing prasowy projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. 
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.  Celem jest przygotowanie nowych rozwiązań i narzędzi aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, umożliwienie im wejście na rynek pracy i pozostanie na nim.
Każdy z partnerów przedstawił podczas briefingu informacje o testowanych instrumentów.
Polski Związek Głuchych testuje Centrum komunikacji, pozwalające na uzyskanie informacji z rynku pracy za pośrednictwem tłumacza języka migowego oraz Bon na start – doraźny dodatek motywacyjny dla osób z niepełnosprawnością, które znalazły pracę.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych chce rozszerzyć doradztwo zawodowe dla zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, przygotowała projekt Bonu za włączenie i gwarancję zatrudnienia, służącą zatrzymaniu pracownika, który uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności lub gdy ona się pogłębiła.
Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość” chce wspierać te osoby z niepełnosprawnościami, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, m.in. przez dostępne i elastyczne dotacje i wykorzystanie w tym celu asystencji osobistej. Inkubator przedsiębiorczości ma łączyć wyższe instytucje i środowiska mogące pomagać w uruchamianiu takiej działalności.

(źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wlaczenie-wylaczonych)
 

Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych
Briefing prasowy projektu Włączenie Wyłączonych