Instrumenty Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość skierowane do pilotażu

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość prowadzi pilotaż następujących instrumentów:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jeżeli :
•    jesteś osobą z niepełnosprawnością, 
•    potrzebujesz pomocy w zbudowaniu swojego planu zawodowego,
•    otrzymałeś orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy i nie możesz pracować w dotychczas wykonywanym zawodzie,
•    chcesz zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej, 
•    możesz skorzystać ze specjalistycznego doradztwa zawodowego.

Co oferujemy?
•    przekaże Ci informację o potrzebach lokalnego rynku pracy
•    pomożemy ustalić Twoje preferencje, atuty i mocne strony, na których zbudujesz swój potencjał zawodowy
•    pomożemy zbudować plan działania zawodowego
•    wesprzemy w rozwiązaniu problemów utrudniających aktywność na rynku pracy
•    zapoznamy Cię z możliwościami skorzystania z różnych narzędzi rynku pracy  
•    wskażemy możliwość skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań wspierających aktywność zawodową

Dofinansowana w 100% usługa świadczona jest stacjonarnie lub online

DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA
Jeżeli :
•    jesteś osobą z niepełnosprawnością, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukujące pracy niepozostająca w zatrudnieniu, oraz dla osób z niepełnosprawnością uczących się na uczelniach wyższych.
•    chcesz założyć własny biznes,

Co oferujemy?
Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne
Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) 
Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności (do 37 000 zł w formie ryczałtowej, lub więcej jeżeli Twoje indywidualne potrzeby są większe)
Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jeżeli :
•    jesteś osobą z niepełnosprawnością, 
•    właśnie założyłeś działalność gospodarczą 
•    prowadzisz działalność gospodarcza nie dłużej niż 24 miesiące
•    nie prowadziłeś działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej (JDG, FFOS, wspólnicy spółek prawa handlowego lub inne formy) przez czas dłuższy niż 24 miesiące poprzedzające przystąpienie do projektu,

Co oferujemy?
Zatrudnij asystenta lub asystentów w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności
Jakie korzyści wyniesiesz?
•    otrzymasz zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta przez okres 6-miesięcy
•    zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
•    staniesz się niezależny od rodziny

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN
Jeżeli
•    jesteś osobą z niepełnosprawnością, 
•    planujesz założenie działalności gospodarczej
•    właśnie założyłeś działalność gospodarczą 
•    prowadzisz działalność gospodarcza nie dłużej niż 24 miesiące

Co to jest Inkubator Przedsiębiorczości OzN?
Jest to miejsce wsparcia osób przedsiębiorczych 
Co oferujemy?
•    wsparcie w stworzeniu profesjonalnego biznes plan i otworzeniu własnej działalności gospodarczej
•    usługi specjalistyczne z zakresu m.in. prawa, księgowości, marketingu
•    wsparcie asysty biznesowej na każdym kroku tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej
•    pomoc w ubieganiu się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój własnego biznesu

Dofinansowane w 100% usługi świadczone są stacjonarnie lub online


Serdecznie zapraszamy!