Nabór wniosków w ramach instrumentu Bon na Start wersja 2

Polski Związek Głuchych zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do testowania nowych instrumentów wsparcia na rynku pracy.

Prowadzimy nabór wniosków w ramach pilotażu instrumentu:
BON NA START – wariant 2 - bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia.

Wniosek może złożyć osoba, która:
-    ma udokumentowaną niepełnosprawnością,
-    podejmuję w okresie ogłoszonego naboru wniosków, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty jej rozpoczęcia, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę I etapu każdego z bonów.

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w Procedurze naboru Bonu na Start.

Wnioski można składać od 01 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. lub do zamknięcia listy. 

Wsparcia udzielają opiekunowie pilotażu.
Kontakt:
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: 724 565 060
https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg
kontakt tłumacza PJM