Wyniki naboru MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 05.08.2022 r. zostało rozpatrzonych 25 wniosków złożonych w terminie od 01 do 30 czerwca 2022 r. w naborze MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY.

NUMER WNIOSKU

OCENA WNIOSKU

1 (#15)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE             

3

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

4 (#17)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

8 (#20)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

9 (#21)

POZYTYWNIE

10 (#22)

POZYTYWNIE

11 (#23)

POZYTYWNIE

12 (#25)

POZYTYWNIE

13 (#26)

POZYTYWNIE

14 (#27)

POZYTYWNIE

15 (#29)

POZYTYWNIE

16 (#28)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

17 (#32)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

18 (#33)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

19 (#34)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

20 (#35)

POZYTYWNIE

21 (#36)

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

22 (#37)

POZYTYWNIE

23 (#31)

POZYTYWNIE

25 (#39)

POZYTYWNIE

27 (#41)

POZYTYWNIE

28 (#42)

POZYTYWNIE

29

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

30

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

32

CZĘŚCIOWO POZYTYWNIE

Szczegółowe informacje dot. wysokości i zakresu dofinansowania do sprzętu zostaną przesłane mailowo bezpośrednio do osób zainteresowanych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektu:

email: pilotaz.ww@pzg.org.pl

telefon/sms: 724 565 060

https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg