Nabór dodatkowy wniosków w ramach Bon na start 2

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do skorzystania z instrumentu BON NA START 2 na który prowadzimy dodatkowy nabór.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i w listopadzie zaczynasz pracę ZGŁOS SIĘ!!!

CO TO JEST BON NA START
-    dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością  w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu;
-    wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia, 
-    maksymalnie można otrzymać  do 3 200,00 zł
-    o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia decyduje samodzielnie osoba z niepełnosprawnością.

DLA KOGO  BON NA START:
-    dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, która podejmuje zatrudnienie w listopadzie 2022r. na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenie w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 3 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    dla osoby z niepełnosprawnością, która udostępni umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę zlecenie wraz z wnioskiem, jako potwierdzenie zatrudnienia warunkującego wypłatę. 

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski oraz dotyczy wszystkich rodzajów niepełnosprawności.

Procedura naboru, załączniki oraz wniosek dostępne są  na stronie projektu.

Termin naboru wniosków od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt, a udzielimy wszystkich szczegółowych informacji.
pilotaz.ww@pzg.org.pl
724 565 060