Nabór dodatkowy wniosków na wyposażenie stanowiska pracy

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie "Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do skorzystania z instrumentu MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY, na który prowadzimy dodatkowy nabór w listopadzie br.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością, aktualnie pracującą, a Twoja umowa obowiązuje minimum do 30 sierpnia 2023 roku możesz ubiegać się o sprzęt, który poprawi jakość twojej pracy i ułatwi Ci realizację obowiązków służbowych.

CO TO JEST MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY
-    zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach pracy (u tego samego lub różnych pracodawców),
-    osoba uprawniona sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy,
-    wysokość dofinansowania na sprzęt wynosi 3 000,00 zł, a w szczególnych sytuacjach 
9 000,00 zł

DLA KOGO MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY:
-    dla osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu, z tym, że umowa musi obowiązywać co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (dopuszcza się możliwość łączenia umów u różnych pracodawców z zastrzeżeniem, że każda z nich obowiązuje co najmniej na okres 9 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia naboru wniosków, a ich łączny wymiar odpowiada co najmniej ½ etatu),
-    dla osoby z niepełnosprawnością prowadzącą nieprzerwanie przez 12 miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rolniczą zarejestrowaną co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski i dotyczy wszystkich rodzajów niepełnosprawności. 

Procedura naboru, załączniki oraz wniosek dostępne są  na stronie projektu.

Termin naboru wniosków od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt, a udzielimy wszystkich szczegółowych informacji.
pilotaz.ww@pzg.org.pl
724 565 060