Nabór wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami Nabór otwarty

  

Szanowni Państwo,
w dniu 02 grudnia 2022 roku uruchamiamy nabór ciągły wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami. Nabór trwać będzie do wyczerpania środków!!! Ocena wniosków odbywać się będzie z trybem codwutygodniowym.

Posiedzenia komisji planowane są:
•    po 12 grudnia 2023 roku
•    po 2 styczna 2023 roku
•    po 16 stycznia 2023 roku


O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane 
na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń́ Tożsamość́, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin do dnia 04.11.2022 r. g. 15.00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim., 
tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl


Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:
 

 


•    Wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o dotację wraz z oświadczeniami i załącznikami 

 

 

•    Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy 

 

 

•    Lista sprawdzając kompletność składanych dokumentów

 

 

•    Wzór umowy o przyznanie środków na utworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami

 

 

•    Wzór wniosku o wypłatę środków 

 

 

•    Klauzula informacyjna RODO 

 

 

•    Wzór umowy poręczenia do umowy do Umowy o udzielenie dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z wnioskiem i harmonogramem rzeczowo-finansowym 

 

 

•    Dokumenty udzielenia pomocy de minimis po utworzeniu działalności gospodarczej 

 

 

•    Regulamin komisji przyznającej dotację 

 

 

•    Wzór karty oceny wniosku w podziale na część biznesową i kompensacyjną

 

 

•    Wzór decyzji dot. udzielenia dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Wzór odwołania od decyzji dot. udzielenia dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu 

 

WEŹ UDZIAŁ W INSTRUMENCIE BIZNES BEZ BARIER 
DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej? 

Sięgnij po dotację! 

Co oferujemy?
Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne
Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) 
Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł
Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.
Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?
-    zaplanujesz swój nowy biznes
-    zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
-    staniesz się niezależny od innych
-    masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
-    zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
-    będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
-    będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Jak to działa?
-    Zapoznaj się z regulaminem
-    Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
-    Pobierz niezbędne dokumenty
-    Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
-    Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
-    W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
-    Wyślij do nas wniosek z załącznikami
-    Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:
-    decyzji o przyznanych Ci środkach
-    pomoc w formalnościach przy rejestracji działalności
-    umowę dotacyjną
Podpisz umowę!
My przelejemy Ci środki na Twoje konto  

Skorzystaj ze wsparcia już dziś!
Chcesz wiedzieć więcej? 
-    zadzwoń lub napisz do nas tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl
-    znajdź dodatkowe informacje i wzory dokumentów na stronie www.wlaczeniewylaczonych.pl 

100% kosztów dofinansowane w ramach wsparcia

W ramach wsparcia Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:
•    SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
•    ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
•    USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin, 
tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl