Centrum Komunikacji – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

  • Bieżący Strona 1
  • Strona 2
  • Strona 3
  • Zakończ
Video file

Badanie

Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym w ramach projektu „Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” dotyczącym Centrum Komunikacji - wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

Data zakończenia ankiety: 11.02.2022

Cele badania

  • poznanie opinii osób posługujących się polskim językiem migowym na temat dostępności komunikacyjnej w obszarze rynku pracy,
  • identyfikacja trudności i problemów związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem pracy przez osoby głuche, słabosłyszące i głuchoniewidome,

 

Szanowni Państwo,

Wasz głos ma ogromne znaczenie. Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie anonimowej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat dostępności komunikacyjnej w miejscu pracy oraz wskazania swoich potrzeb w tym obszarze. 

Ankieta przeznaczona jest dla osób głuchych, słabosłyszących i głuchoniewidomych komunikujących się w polskim języku migowym pracujących bądź poszukujących pracy.

Video file