Dostępna i elastyczna dotacja

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE DOTACJI NA TWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH INSTRUMENTU “DOSTĘPNEJ I ELASTYCZNEJ DOTACJI”
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

NABÓR OTWARTY


Szanowni Państwo,

w dniu 02 grudnia 2022 roku uruchamiamy NABÓR CIĄGŁY WNIOSKÓW na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach  instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami. NABÓR TRWAĆ BĘDZIE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!!! 

Ocena wniosków odbywać się będzie z trybem codwutygodniowym. Posiedzenia komisji planowane są:

·      po 12 grudnia 2023 roku

·      po 2 styczna 2023 roku

·      po 16 stycznia 2023 roku

O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń́ Tożsamość́, ul.
Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin do dnia 04.11.2022 r. g. 15.00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim.,
tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl
 

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:


•    Regulamin przyznawania środków finansowych na tworzenie działalności gospodarczej w ramach “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem procedur, sposobów dystrybucji, rodzajów kosztów w części biznesowej i kompensacyjnej

 


•    Wniosek osoby fizycznej ubiegającej się o dotację wraz z oświadczeniami i załącznikami 

 

 

•    Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowy 

 

 

•    Lista sprawdzając kompletność składanych dokumentów

 

 

•    Wzór umowy o przyznanie środków na utworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami

 

 

•    Wzór wniosku o wypłatę środków 

 

 

•    Klauzula informacyjna RODO 

 

 

•    Wzór umowy poręczenia do umowy do Umowy o udzielenie dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z wnioskiem i harmonogramem rzeczowo-finansowym 

 

 

•    Dokumenty udzielenia pomocy de minimis po utworzeniu działalności gospodarczej 

 

 

•    Regulamin komisji przyznającej dotację 

 

 

•    Wzór karty oceny wniosku w podziale na część biznesową i kompensacyjną

 

 

•    Wzór decyzji dot. udzielenia dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Wzór odwołania od decyzji dot. udzielenia dostępnej i elastycznej dotacji 

 

 

•    Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu