Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową. Instrumenty opracowane przez PZG.

Tematyka warsztatu: Konsultacje instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową. Instrumenty opracowane przez PZG.
a)    Kompensacja i dostęp – likwidacja zjawiska pułapki rentowej i świadczeniowej
b)    Bony na start – wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami
c)    Moje dostępne miejsce pracy -finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego, w celu indywidulanego dostosowania miejsca pracy. 
 

Termin
-