Konsultacje społeczne online

Czy jesteś zainteresowany sytuacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?
Chcesz mieć wpływ na  kształt nowych instrumentów rynku pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, które realnie poprawią ich sytuację zawodową?   
Jeśli tak, to weź udział w konsultacjach społecznych!

Twój głos jest dla nas bardzo ważny!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konsultacjach Społecznych prowadzonych w formie online na platformie ZOOM, które są realizowane w ramach  projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19 realizowanym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Organizator konsultacji: Polski Związek Głuchych 

Konsultacje dotyczyć będą  instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami opracowanych przez Polski Związek Głuchych, są to:

BON NA START – 25.09.2023 r.

KOMPENSACJA I DOSTĘP – 26.09.2023 r.

CENTRUM KOMUNIKACJI – 28.09.2023 r.

MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY – 29.09.2023 r.

Start godzina 16.00

Konsultacje odbywać się będą online na platformie ZOOM. Każdy zarejestrowany uczestnik, otrzyma wiadomość email z linkiem do spotkania.

Link do rejestracji dla uczestników:  https://forms.gle/MWYKnjVdyq6sqVfU9

Zapewniamy dla każdego uczestnika voucher.

Celem naszych konsultacji jest aktywna analiza instrumentów zaproponowanych przez Polski Związek Głuchych, wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, Przygotowane w ramach projektu rozwiązania to kompleksowa propozycja wdrożenia  do systemu rehabilitacji zawodowej nowych  lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy.

Rezultatem konsultacji będzie wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

Każdy głos oddany podczas konsultacji  zostanie uwzględniony podczas  dalszych prac związanych z wprowadzeniem wybranych rozwiązań do porządku prawnego.

Pragniemy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w naszych spotkaniach.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy:

  • osób z różnymi niepełnosprawnościami,
  • opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
  • pracodawców zatrudniających lub planujących zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych
  • przedstawicieli instytucji publicznych