Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia opracowany przez Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych

Cel konsultacji

Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami 
w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia  opracowany przez Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych.

Opracowanie zawierające opis instrumentów w PJM:

 

Opracowanie zawierające opis Instrumentów w PDF (dostępne również dla niewidomych):