Centrum komunikacji

Instrukcja wideo jak zainstalować aplikację Centrum Komunikacji na urządzeniach z systemem Windows, IOS oraz Android.

Urządzenie z systemem Windows:

Urządzenie z systemem IOS:

Urządzenie z systemem Android:

 

 

Polski Związek Głuchych zaprasza do udziału w pilotażu instrumentu ,,Centrum Komunikacji- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.


"Centrum Komunikacji” jest instrumentem wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami komunikujących się w języku migowym.


Cel instrumentu: zapewnienie pełnej dostępności komunikacyjnej na rynku pracy, poprzez świadczenie usług komunikacyjnych w trakcie podejmowania i utrzymania aktywności zawodowej, w tym podczas zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczone są w czasie rzeczywistym w trybie online przez tłumaczy języka migowego.


Dzięki takiemu rozwiązaniu ułatwiony zostanie dostęp osób z niepełnosprawnościami do rynku pracy, otworzy się możliwość stabilnego i długoterminowego ich zatrudnienia, ograniczona zostanie do minimum bariera komunikacyjna na linii pracownik -pracodawca, pracodawca-pracownik.


Centrum Komunikacji testowane jest od 02.11.2022 r. do 31.07.2023 r.


Centrum działa od poniedziałku do piątku poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w godzinach od 8.00-20.00.


Usługa jest dostępna dla osób w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat i mężczyźni 18-65 lat) i służy zapewnieniu dostępności wyłącznie w obszarze rynku pracy. Usługa kierowana jest do osób głuchych, słabosłyszących i głuchoniewidomych komunikujących się w polskim języku migowym.


Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Centrum Komunikacji jest pobranie na swoje urządzenie aplikacji „System Centrum Komunikacji”, która umożliwia połączenie z Centrum Komunikacji. 


Aplikację Centrum Komunikacji Języka Migowego możesz pobrać ze sklepu Apple Store i Google Play lub poprzez przeglądarkę internetową Google Chrome wejść na stronę:

https://centrumkomunikacji.org    


Pytania dotyczące aplikacji System Centrum Komunikacji i Centrum Komunikacji Języka Migowego (w formie wiadomości tekstowej lub filmu w PJM) prosimy kierować na adres:
email: kontakt@centrumkomunikacji.org


Pytania ogólne dotyczące instrumentu prosimy kierować na adres:
email: pilotaz.ww@pzg.org.pl
tel.: 724 565 060 (również sms)
 

Logo Centrum Komunikacji