Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”. W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Wniosek może złożyć osoba, która:
 

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące
 • zatrudnia asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej 
   

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz w „Regulaminie  refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej”.

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 12 października w godz. 15.00 – 16.30 – on-line
 • 17 października w godz. 15.00 – 16.30 – on-line
 • 21 października w godz. 17.00 – 18.30 – on-line
 • 26 października w godz. 15.00 – 16.30 – on-line
 • 14 października w godz. 14.30 – 16.00 w siedzibie CPT w Szczecinie, ul. J. Poniatowskiego 33 D

Wnioski można składać od 26 września 2022 r. do 28 października 2022 r.  pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D.

 Chcesz wiedzieć więcej?

 • zadzwoń lub napisz do nas - tel. 575 480 430  e-mail: asystent@cpt.org.pl
 • znajdź dodatkowe informacje i wzory dokumentów w plikach poniżej lub na stronie www.wlaczeniewylaczonych.pl lub na stronie www.cpt.org.pl/asystent

 

Dokumenty zgłoszeniowe poniżej:

 1. Deklaracja uczestnictwa w testowaniu instrumentu.
 2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu.
 3. Oświadczenie dla wnioskodawcy beneficjenta.
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty informacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
 2. Regulamin pracy Komisji ds. refundacji wydatków  poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 3. Regulamin refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.

Dokumenty dodatkowe:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Wzór umowy o pracę z asystentem działalności gospodarczej.
 3. Wzór umowy zlecenia z asystentem działalności gospodarczej.
 4. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych